> Terug naar klantenservice

Betalingsherinnering

klantenservice betalen babyes

Betalen

> Betaalmethoden

> Terugstorttermijnen

> Informatie over factuur

> Incasso


Als je een betalingsherinnering hebt gekregen, dan hebben wij voor (dat deel van) de betreffende bestelling nog geen betaling van je ontvangen. Nadat je betaald hebt, duurt het een aantal werkdagen voordat wij je betaling verwerkt hebben. De verwerkingstijd is per betaalmethode verschillend. Meer informatie hierover vind je onder het kopje Hoe lang duurt de verwerking van mijn betaling? over facturen.

Bestaat je bestelling uit meerdere leveringen, dan ontvang je voor iedere (deel)levering een factuur. Je ontvangt een herinnering voor de (deel)levering waarvoor wij nog geen betaling hebben ontvangen. Hierdoor kun je voor een bestelling meerdere herinneringen ontvangen.


Als wij geen betaling van je ontvangen voor een (deel van de) bestelling, helpen wij je hieraan te herinneren.

De eerste betalingsherinnering ontvang je 14 dagen na ontvangst van je artikel(en) per e-mail. Ontvangen wij geen betaling na de eerste herinnering, dan ontvang je de tweede betalingsherinnering 14 dagen na de eerste betalingsherinnering per e-mail. Bij uitblijven van betaling versturen wij de derde herinnering 14 dagen na de tweede herinnering per post.

Houd er rekening mee dat er vanaf de tweede herinnering bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Schriftelijke betalingsherinneringen worden verzonden naar het laatst gebruikte factuuradres in je account.


Indien je voor Achteraf betalen met fysieke acceptgiro hebt gekozen, kun je uiteraard betalen via de acceptgiro die wij bij je bestelling meegezonden hebben. Het gaat nog makkelijker via de knop die je vindt in de betalingsherinnering die je per e-mail hebt ontvangen.

Je kunt het openstaande bedrag ook overmaken op (IBAN) rekeningnummer ** onder vermelding van het factuurnummer als betalingskenmerk. Wanneer je meerdere facturen voldoet, is het belangrijk dat je bij elke factuur het desbetreffende kenmerk vermeldt.

 

Als je een betalingsherinnering hebt ontvangen en je hebt de volledige betaling minder dan 5 werkdagen geleden voldaan op (IBAN) rekeningnummer , dan kun je de betalingsherinnering als niet verzonden beschouwen. Wij zullen je betaling dan automatisch binnen 5 werkdagen verwerken. Je hoeft ons hiervan niet op de hoogte te stellen.

Wanneer je een betalingsherinnering hebt ontvangen en je hebt de betaling langer dan 5 werkdagen geleden voldaan op (IBAN) rekeningnummer , dan verzoeken wij je vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice. Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn, vragen wij je de volgende gegevens mee te sturen:

 

-           datum van betaling

-           het door jou betaalde bedrag

-           rekeningnummer waarnaar je het bedrag hebt overgemaakt

-           het betalingskenmerk dat op je afschrift vermeld staat

-           de door jou gebruikte bankrekening

-           naam van de rekeninghouder


Bij een zakelijk account wordt de betalingsherinnering naar het factuure-mailadres gestuurd, niet aan degene die de bestelling doet. Wanneer je een herinnering per post ontvangen hebt maar nog niet per e-mail dan is het factuur-e-mailadres waarschijnlijk niet juist. Kijk hiervoor op je bedrijfsaccountpagina.


IBAN-rekeningnummer:

BIC:


Als je het artikel niet hebt ontvangen en wel een betalingsherinnering, dan verzoeken wij je vriendelijk om de volgende zaken na te gaan:

Heb je navraag gedaan bij je buren? Wellicht dat de bezorgdienst je bestelling bij je buren heeft afgeleverd.

Klopt het afleveradres dat je hebt opgegeven tijdens de bestelling?

Kun je bovenstaande vragen met 'ja' beantwoorden, neem dan contact op met onze klantenservice.

 


Je betalingsverplichting vervalt zodra wij je artikel retour hebben verwerkt. De verwerking van een retour duurt maximaal tien werkdagen na verzending. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de verwerking. Waarschijnlijk hebben de betalingsherinnering en de verwerking van je retour elkaar gekruist. Als je de retourbevestiging hebt ontvangen, kun je de herinnering als niet verzonden beschouwen. Heb je het artikel meer dan tien werkdagen geleden opgestuurd, neem dan contact op met onze klantenservice.


De meeste artikelen die je bij ons gekocht hebt, kun je tegen bepaalde voorwaarden retourneren binnen 14 kalenderdagen. Meer informatie over de voorwaarden en de retourprocedure vind je onder het kopje Retourneren.


Je hoeft ons hiervan niet op de hoogte te stellen. De betaling wordt automatisch verwerkt. Hou rekening met een verwerkingstijd van vijf werkdagen. Als je in tussentijd toch nog een betalingsherinnering ontvangt, kun je die beschouwen als niet verzonden. De actuele status van je facturen kun je nakijken in je account.


Als je de begunstigde kent, dan kun je zelf contact opnemen met de begunstigde. Degene die jouw overschrijving heeft ontvangen, kan dit bedrag vervolgens terugstorten op je rekening. Als je de begunstigde niet kent of als het niet lukt om het bedrag terug te krijgen, kun je contact opnemen met je bank. Zij kunnen vervolgens optreden als bemiddelaar. Houd er wel rekening mee dat je factuur nog openstaat en nog voldaan moet worden.